เงินปันผล + เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555
หัวข้อกระทู้
รายละเอียด
สหกรณ์ฯ ได้จัดทำร่างเงินปันผล + เฉลี่ยคืน ประจำปี เรียบร้อยแล้ว และ Up ข้อมูลขึ้น Web เพื่อให้สมาชิกสามารถเปิดดูได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบข้อมูล สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ยอดเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ พ.ย. นี้ ก่อนจึงจะสามารถโอนให้สมาชิกได้ครับ
 
 
 
 โดย : สหกรณ์ฯ วันที่ 30-10-2555 IP :
 

ความคิดเห็นที่ 1 .
คสหกรณ่ควรลดดอกเบี้ยให้สมาชิกอีก การเอาเงินไปใช้ในการนำพาสมาชิกบางส่วนไปท้ศนศึกษา หรือเรียกว่าเที่ยวในแต่ละปีไม่ควรเปีนการสิ้นเปลื้องโดยประโยชน่ตัวแทนของสมาชิกที่ได้รับการค้ดเลือกเข้าไปช่วยดูแลผลประโยชน่ของสมาชิกทุกๆๆคน ตัวแทนครูที่ไปประชุมแต่ละปีกึฃ้ำๆๆ ไม่ควรให้ฃ้ำให้คนอื่นๆได้มีโอกาสเข้าไปรับทราบบ้าง ขอบคุณ : 
 
 
  โดย : ครู สมาชิก วันที่ 25-01-2557 IP : 111.84.87.15
ความคิดเห็นที่ 2 .
ได้รับเงินปันผลปีนี้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณในความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ 
 
 
  โดย : พวงเล็ก รักษาวงศ์ วันที่ 30-11-2556 IP : 118.173.250.2
ความคิดเห็นที่ 3 .
ควรลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้น้อยลงกว่านี้เพราะครูเป็นสมาชิกและมีหุ้นตั้งเยอะแยะ ถึงมีเงินปันผลก็ไม่ควรเกินร้อยละ. ถ้าทำเพื่อครูจริง และเวลาไปเที่ยวควรให้สมาชิกทุกคนรับทราบและได้แสดงความจำนงไม่เล่นพรรคเล่นพวก เพราะเป็นสังคมของคนเห็นแก่ตัวเอาเงินส่วนรวมไปแบ่งกันเองมันไม่เหมาะสม พูดตรงไปหน่อยคงรับได้นะ ผู้ตรวจสอบควรทำตามที่พูดไว้ตอนหาเสียง ทำเพื่อมวลสมาชิกไม่ใช่ทำเพื่อพวกพ้อง :0
 
 
  โดย : ปริญดา มาเอียด วันที่ 28-11-2556 IP : 203.172.198.173
ความคิดเห็นที่ 4 .
สอบถามสคสแล้วไม่มีคนตอบรับกรณีครบ60ปีคืนเงิน 
 
 
  โดย : นางอำนวยอินทจันทร์ วันที่ 01-10-2556 IP : 118.173.179.172
ความคิดเห็นที่ 5 .
ขอทราบเลขที่จดทะเบียนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี 
 
 
  โดย : ข้าราชการบำนาญไชยา วันที่ 21-05-2556 IP : 122.155.43.238
ความคิดเห็นที่ 6 .
เรียน ข้าราชการบำนาญท่าฉาง ไม่ทราบว่าท่านได้มาติดต่อกับฝ่ายไหนครับ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ เราจะไม่เลิอกปฏิบัติหรอกครับ จะมีการให้บริการที่ดี และเท่าเทียมกันครับ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ต้องขอ อภัยแทนเจ้าหน้าที่ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ 
 
 
  โดย : สหกรณ์ฯ วันที่ 29-11-2555 IP : 58.8.51.84
ความคิดเห็นที่ 7 .
พนักงานเจ้าหน้าที่ควรพูดจาให้ไพเราะกับข้าราชการที่แก่ๆบ้างและ อธิบายข้อสงสัยให้บ้าง ขอบพระคุณมากคะ 
 
 
  โดย : ข้าราชการบำนาญท่าฉาง วันที่ 29-11-2555 IP : 61.19.67.130
ความคิดเห็นที่ 8 .
กรณีสมัครใช้บริการหน้า Web ไม่ได้ ปัญหาจะมาจากสมาชิกเคยสมัุครไว้แล้วครับ จะต้องโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถาม รหัสผ่านที่ตั้งไว้ครับ 
 
 
  โดย : สหกรณ์ฯ วันที่ 26-11-2555 IP : 58.8.224.8
ความคิดเห็นที่ 9 .
รหัสเอามาจากไหนใส่ 
 
 
  โดย : นายชะเอม จันทร์นวล วันที่ 25-11-2555 IP : 61.19.67.14
ความคิดเห็นที่ 10 .
เป็นสมาชิกแต่สมัครเข้าเว็บไม่ได้ เพราะข้อมูลรหัสกับบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ได้พยายามมาหลายครั้ง แต่เข้าไม่ได้เพราะสาเหตุอะไร รบกวนดูให้หน่อยนะคะ
ขอบคุณมาก
นันทพร ชนะเพชร รหัส 08 
 
 
  โดย : นันทพร วันที่ 16-11-2555 IP : 110.49.248.115
ความคิดเห็นที่ 11 .
เป็นสมาชิก แต่เข้ามาสมัครเพื่อจะเข้าเว็ป กรอกข้อมูลครบแล้ว แต่ตอบว่าไม่สามารถ Duplicate จึง เข้าไปดูข้อมูลไม่ได้ เกิดจากอะไร 
 
 
  โดย : สมบัติ วันที่ 16-11-2555 IP : 27.55.9.170
ความคิดเห็นที่ 12 .
.เปิดดูในเว็ปไซท์นี้แหละครับ คลิ๊กที่หน้าแรก ซ้ายมือจะมีช่องใส่รหัส ถ้าท่านสมัครไว้แล้วก็ใส่รหัสได้เลย หากยังไม่เคยสมัครไว้ก็สมัครได้เลย ซึ่งรหัสนี้จะใช้ดูข้อมูลส่วนตัวได้ทุกอย่าง
. รอเอกสารที่จะส่งไปให้โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
  โดย : สหกรณ์ วันที่ 05-11-2555 IP : 192.8.200.68
ความคิดเห็นที่ 13 .
สหกรณ์ฯ ได้จัดทำร่างเงินปันผล + เฉลี่ยคืน ประจำปี เปิดดูรายชื่อที่ไหนครับ 
 
 
  โดย : นายประเสริฐ จันทร์ทอ วันที่ 02-11-2555 IP : 182.93.154.104

  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โดย
รายละเอียด
Security code
คลิ๊ก เพื่อโหลดภาพใหม่
 กรุณากรอกผลลัพธ์ที่ได้เพื่อยืนยันการโพสต์
อีโมชั่น


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7722-2134-6 
โทรสาร. 0-7728-3156