กระดานข่าว online ผ่าน facebook
หัวข้อกระทู้
รายละเอียด
สหกรณ์ฯ ได้เปิด facebook เพื่อให้สมาชิกได้สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกสามารถกด Link ได้ที่หน้า Web ของสหกรณ์ฯ :8:
 
 
 
 โดย : สหกรณ์ฯ วันที่ 19-01-2555 IP : 61.90.32.56
 


  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โดย
รายละเอียด
Security code
คลิ๊ก เพื่อโหลดภาพใหม่
 กรุณากรอกผลลัพธ์ที่ได้เพื่อยืนยันการโพสต์
อีโมชั่น


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
 7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7722-2134-6 
โทรสาร. 0-7728-3156