ภาพกิจกรรม

ท่านสุเวช รุ่งแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทักษะอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี