ภาพกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น.  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ      เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง และสรงน้ำพระ  เนื่องในวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด