ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายสุเวช รุ่งเเดง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด