ภาพกิจกรรม

นายสุเวช รุ่งเเดง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเเละฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงานเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด