ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาด


  • UploadImage
  • ประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาด


  • File Size : [2464.247 KB]

    Date : [14 พ.ค. 2563]


  • ดาวโหลด pdf